Prihláška

AKW

Prihlasovanie na Diplom v rodinnej pastorácii

V akademickom roku 2024/25 môžeme prijať ďalšie rodiny + 2 kňazov/ zasvätené osoby venujúcich sa pastorácii rodín.
Prihlasovanie je možné do 19. mája 2024.
Záujemci budú o prijatí informovaní do 5. júna 2024. Prvé stretnutie novoprijatých rodín bude v termíne: 14. – 20. júl 2024.


PRIHLÁŠKA

Prílohy k prihláške

Príloha č. 1. Štruktúrovaný životopis
Príloha č. 2. Motivačný list
Príloha č.3. Odporúčanie farára, príp. ďalšie odporúčania
Príloha č.4. Súhlas (zvoľ podľa stavu)
a. Súhlas so spracúvaním osobných údajov/rodina
b. Súhlas so spracúvaním osobných údajov/zasvätená osoba

Prílohy prosíme zaslať na adresu sekretariátu AKW (privítame e-mailom): sekretariat(at)adkw.sk