logo AKW

Akadémia
Karola Wojtylu

Miesto stretnutia rodín

AKW
AKW_5997

Diplom v rodinnej pastorácii

Sme akademicko-formačný projekt, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine a formovať aktérov rodinnej pastorácie v jednotlivých diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.

AKW_5745

Prínos pre Cirkev
a rodinu