logo AKW

O nás

AKW

Cieľová skupina

Piliere programu

Program Diplom v rodinnej pastorácii (DRP) je postavený na troch pilieroch, ktoré sú vyjadrením metódy sv. Jána Pavla II: na akademickom pilieri (katedra), rodinnom pilieri (kajaky) a duchovnom pilieri (kaplnka). DRP spája komplexnú akademickú formáciu s vhodnými logistickými podmienkami tak, aby sa ho rodiny mohli zúčastniť so svojimi deťmi a obohatiť sa intelektuálne, ľudsky a duchovne v prostredí rodiny a oddychu.
Spolu tvoríme spoločenstvo pri štúdiu, prechádzkach a rozhovoroch prírodou i na kolenách.

Akademický pilier

Akademický pilier je zložený z piatich základných modulov: filozofický, teologický, morálny, psychopedagogický a pastoračný. Cieľom akademického piliera je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine, ktorá umožní účastníkom pochopiť význam povolania do manželstva, s cieľom spolupracovať na práci pre rodinu vo svojich diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.

Rodinný pilier

Rodiny zúčastňujúce sa stretnutí vytvárajú spoločenstvo, ktoré sa navzájom povzbudzuje na ceste svätosti v rodine, v prekonávaní prekážok a v šírení kultúry rodiny s využitím bohatstva jednotlivých hnutí a spoločenstiev. Stretnutí sa zvyčajne zúčastňuje celá rodina aj s deťmi. V čase vzdelávania rodičov sa deťom venuje tím formovaných animátorov. Okrem toho je vždy priestor pre aktivity celej rodiny.

Duchovný pilier

Projekt DRP je otvorený pre všetky katolícke rodiny a jednotlivcov, rešpektujúc mnohorakosť hnutí a spoločenstiev v Katolíckej Cirkvi. Centrom duchovného programu je svätá omša. Ďalšími dôležitými duchovnými aktivitami sú: modlitba sv. ruženca, eucharistická adorácia a možnosť sviatosti zmierenia.

Diplom v rodinnej pastorácii v médiách

Záznam z relácie rádia Lumen

TV LUX: AKW – Keď študuje celá rodina