logo AKW

Náklady

AKW

Náklady na školné

Zahŕňa náklady na vyučujúcich, techniku, prípravu, preklad, tlač materiálov a náklady na zabezpečenie formácie a služby animátorov.
Školné je splatné po čiastkach.

Ročné školné pre rodinu

Ročný náklad
675 €
Prvá splátka do 31. mája
150 €
Druhá splátka do 30. júna
150 €
Splátka 2 týždne
pred víkendovým stretnutím
3 x 125 €

Ročné školné pre jednotlivca

Ročný náklad
345 €
Prvá splátka do 31. mája
75 €
Druhá splátka do 30. júna
75 €
Splátka 2 týždne
pred víkendovým stretnutím
3 x 65 €

Náklady na ubytovanie

K celkovým nákladom treba osobitne prirátať náklady na ubytovanie a stravu za každú osobu v rodine v závislosti od miesta stretnutia. Cena za dospelého sa pohybuje vždy v rozmedzí 28-35 € na osobu a deň vrátane nocľahu a plnej penzie. Pre deti sú poväčšine možnosti zliav (v závislosti od veku a požiadaviek na ubytovanie a stravu dieťaťa). Poplatok za pobyt uhrádza rodina na mieste. Náklady na dopravu sú v réžii rodiny.

Informácie k platbe

Bankové spojenie: 
IBAN: SK98 0900 0000 0051 2063 4641

Pri platbe školného prosím do poznámky pre prijímateľa uveďte:
AKW, priezvisko manžela”

Ak je to pre účastníkov výhodnejšie, platbu možno zaplatiť jednorazovo celú do 31. mája pred letným stretnutím.

qr kod